דף הבית. אודותינו. חדשות. מרכז הורדות. צור קשר. English
תחומי פעילות   מדידות אנליטיות רציפות  


מדידות אנליטיות כימיות ופיזיקאליות רציפות מיושמות כמעט בכל תהליך טיפול במים או שפכים. האנליזה הרציפה היא כלי הכרחי לוויסות רציף (On-Line) של תהליך, בו יש השתנות רצופה של משתנים כימיים ופיזיקאליים. במקרים אחרים, משמשת האנליזה הרציפה לניטור משתני התהליך הכימיים לצורך בקרה, דיווח ותיעוד בלבד.
 

מדידות אנליטיות כימיות מבוצעות על-ידי מגוון שיטות מדידה: אלקטרוכימיה, קולורימטריה ופוטומטריה, מדידות אופטיות של בליעה, אנליזות כימיות רטובות, מדידות יון סלקטיביות ועוד. בחלק מן המקרים, מדובר בפיתוח ויישום חדשניים של טכניקות לא קונבנציונליות.

טרייטל מתמחה באנליזות כימיות ופיזיקאליות רציפות, ייעודיות למספר תהליכים:

  • תהליכי טיפול תעשייתיים במים, לדוגמא: pH, ומוליכות.
  • תהליכי טיפול בשפכים, לדוגמא: pH, חמצן מומס, עכירות, מוצקים מרחפים, ניטראט, אמוניה וריכוז חומר אורגני.
  • תהליכי טיפול במי שתייה, לדוגמא: כלור, עכירות וניטראט.
  • תהליכי חיטוי מים, לדוגמא: כלור, כלורדיאוקסיד ואוזון.

במהלך 20 השנים האחרונות הפעלנו מאות מערכות מדידה אנליטיות מורכבות המבוססות על אנליזה כימית רטובה בשילוב מדידות אופטיות, פוטומטריות ויון סלקטיביות כגון: ניטראט, אמוניה, פלואור, ריכוז חומר אורגני ועוד. זאת בנוסף לאלפי יחידות מדידה קונבנציונליות למדידות כגון: pH, חמצן מומס, מוליכות, כלור, עכירות ועוד.

באתר זה, אנו מתארים את השימושים ואת מגוון הציוד האנליטי הרציף ושיטות המדידה אותן אנו מציעים. כל הציוד וטכניקות המדידה המתוארות כאן, מיושמות על ידינו בישראל, הלכה למעשה, בתהליכי טיפול בשפכים, טיפול במי שתייה, התפלה ותהליכים תעשייתיים.                   

למידע נוסף בנושא אנא פנה/י ל: treitel@treitel.co.il